X
پرتکل دارو درمانی s
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تبلیغات

پرتکل دارو درمانی

پروتكل سولفات منيزيم :

اين دارو اثر ضد آريتمي و ضد ايسكمي دارد و به نوعي با مهار كانال كلسيم ، نوعي وازوديلاتور است . در بيماراني كه تغذيه نامناسب دارند و احتمال كاهش منيزيم در آنها زياد است . بيماراني كه داروي مدر دريافت مي كنند . بيماراني كه MI نموده بويژه اگر همراه با QT طولاني باشد . بيماران اكلمسي و آن دسته از بيماراني كه MI نموده و قبل از 6 ساعت مراجعه نموده اند و از پروتكل استرپتوكيناز نمي توان استفاده نمود كاربرد دارد . ابتدا 1 گرم سولفات منيزيم معادل 2 سي سي سولفات منيزم 50% ( هر ويال سولفات منيزيم 10 سي سي حجم دارد) را به همراه cc100 از سرم D/w%5 ، داخل ميکروست ريخته و در عرض 15 دقيقه انفوزيون مي نمائيم .

سپس 9 گرم سولفات منيزيم معادل 18 سي سي سولفات منيزم ( يعني يك ويال كامل cc 10+ cc 8 از ويال ديگر ) را با 50 سي سي سرم دكستروز 5% رقيق نموده بصورت 5 قطره در دقيقه انفوزيون نمائيم .

I. پروتكل استرپتوكيناز :

اين دارو يك آنزيم ترومبولتيك است كه در انفاركتوس ميوكارد ، آمبولي ريه، ترومبوز شريان كرونري و انسداد شريانهاي ريوي كاربرد دارد. هر ويال استرپتوكيناز حاوي 750000 واحد دارو مي باشد كه معمولاً براي بيماران 1500000 واحد ( معادل 2 ويال ) تجويز مي شود. قبل از تزريق PT-PTTچك شود .

ابتدا ويال اول را با 5 سي سي آب مقطر حل و داخل 100سي سي سرم ميكروست رقيق نموده و در عرض 30 الي 45 دقيقه انفوزيون شود . سپس ويال دوم را بصورت قبل حل نموده و داخل ميكروست رقيق نموده و در عرض 45 دقيقه مجدداً انفوزيون شود . يك ساعت پس از اتمام ويال دوم از بيمار EKG گرفته شود .

تذكرات :

1- جهت جلوگيري از تهوع و التهاب بيمار حين تزريق استرپتوكيناز مي توان از آمپول پلازيل و هيدروكورتيزون بصورت پروفيلاكسي بهره برد .

2- حل نمودن آمپول استرپتو كيناز بايد به أرامي انجام گيرد و از تكان دادن آن خودداري شود .

3- درصورت ايجاد حساسيت مثل افت فشار خون، بي قراري، لرز، تهوع و آريتمي انفوزيون را قطع نماييد .

4- حين انفوزيون استرپتوكيناز ، بيمار را از نظر فشار خون، نبض، ريت و ريتم قلبي، خونريزي و حساسيت به دارو مكرر كنترل نماييد .

5- درصورتي كه ديس ريتمي قلب بصورت PVC مولتي فوكال ، short run VT بود از بلوس ليدوكايين استفاده شود و در صورتي كه بلوس ليدوكايين اثر بخش نبود براي بيمار سرم ليدوكايين شروع نماييد . ( رجوع شود به پروتكل ليدوكايين )

6- پس از پايان پروتكل استرپتوكيناز در صورتيكه فشار خون بيمار بالاي P/100 بود . سرمTNG بصورتgr/min mic10-5 شروع شود.و با توجه به فشار خون بيمار دوز آن افزايش داده شود. در صورتيکه BP<100mmH باشد سرم TNG شروع نشده يا Hold شود .

7- يك ساعت پس از پايان پروتكل استرپتوكيناز از بيمار EKG گرفته شود .

8- هشت ساعت پس از پايان پروتكل استرپتوكيناز آنزيمهاي قلبي (CPK-LDH ) بيمار چك شود.

9- چهار ساعت پس از پايان پروتكل استرپتوكيناز PT-PTT بيمار چك شود در صورت نرمال بودن طبق دستور پزشك عمل كنيد و در صورت اختلال در جواب PT-PTT در مورد تزريق هپارين با پزشك معالج بيمار مشورت نماييد .

10- مقدار P.T.T دو بار در روز چک شود ( 6عصر ، 6صبح ) . در صورتي که P.T.T>90 باشد دوز هپادين 25%

( 1500u ) کاهش داده شود و زماني که P.T.T<50 باشد 25% افزايش داده شود . ( بهتر است جهت كاهش يا افزيش با پزشك مربوطه هماهنگ شود) .

موارد كنترانديكاسيون مطلق:

1) سابقه سكته مغزي در يك سال اخير مخصوصا اگر هموراژيك باشد

2) در سه ماه اخير سابقه جراحي داشته باشد

3) سابقه خونريزي معده داشته باشد

4) اختلال انعقادي داشته باشد

5) در 9ماه اخير استروپتوكيتاز دريافت كرده باشد

6) فشار خون بالاتر از 180 باشد

100II. پروتكل سولفات منيزيم :

اين دارو اثر ضد آريتمي و ضد ايسكمي دارد و به نوعي با مهار كانال كلسيم ، نوعي وازوديلاتور است . در بيماراني كه تغذيه نامناسب دارند و احتمال كاهش منيزيم در آنها زياد است . بيماراني كه داروي مدر دريافت مي كنند . بيماراني كه MI نموده بويژه اگر همراه با QT طولاني باشد . بيماران اكلمسي و آن دسته از بيماراني كه MI نموده و قبل از 6 ساعت مراجعه نموده اند و از پروتكل استرپتوكيناز نمي توان استفاده نمود كاربرد دارد . ابتدا 1 گرم سولفات منيزيم معادل 2 سي سي سولفات منيزم 50% ( هر ويال سولفات منيزيم 10 سي سي حجم دارد) را به همراه cc100 از سرم D/w%5 ، داخل ميکروست ريخته و در عرض 15 دقيقه انفوزيون مي نمائيم .

سپس 9 گرم سولفات منيزيم معادل 18 سي سي سولفات منيزم ( يعني يك ويال كامل cc 10+ cc 8 از ويال ديگر ) را با 50 سي سي سرم دكستروز 5% رقيق نموده بصورت 5 قطره در دقيقه انفوزيون نمائيم .

تذكرات :

1- در صورت نارسايي كليوي و هيپرتانسيون پروتكل ادامه داده نشود .

2- آنتي دوت سولفات منيزيم ، كلسيم گلوكونات است .III. پروتكل GIK ( گلوكز - انسولين - پتاسيم ) :

سرم گلوكز، انسولين، پتاسيم براي بيماراني كه درد سينه مقاوم و مداوم دارند و به سرم TNG و مسكن جواب نمي دهند كاربرد دارد . اين محلول يك منبع انرژي زاي بي هوازي است و قلب را از ايسكمي زود هنگام نجات مي دهد . اين پروتكل جهت بيماران ديابتي و سكته قلبي كاربرد دارد . ابتدا 200 سي سي سرم دكستروز واتر 5% را با 20 سي سي كلريد پتاسيم 15% با 280 سي سي گلوكز هيپرتونيك 50% ( معادل 6 ويال ) با 25 واحد انسولين رگولار مخلوط كرده ، محلول تهيه شده بصورتmg/kg/h 1-5/1 ( 15 قطره ) طي مدت 12 ساعت انفوريون گردد .IV. پروتكل ليدوكايين :

ليدوكايين جهت درمان آريتمي هاي بطني و جلوگيري از عود مجدد آريتمي كاربرد دارد . ابتدا mg/kg 5/1-1 بطور آهسته وريدي تزريق شود و هر 3 تا 5 دقيقه تا برطرف شدن أريتمي تكرار شود تا مقدار آن به mg/kg 3 برسد . جهت درمان آريتمي هاي بطني مكرر (PVC مولتي فوكال ، short run VT ) از سرم ليدوكايين استفاده مي شود . جهت انفوزيون سرم ليدوكايين 1 گرم ليدوكايين ( معادل 10 ويال 2% كه حجم هر ويال cc 5 مي باشد) را با 450 سي سي سرم دكستروز واتر 5% رقيق نموده و بصورت mg/kg 4-2 ( 15 تا 30 قطره ) انفوزيون شود .

نكته : به هيچ عنوان از ويال هاي ليدوكائين cc50 به دليل اپي نفرين در داخل آن جهت انفوزيون دائم و بولوس استفاده نشود .V. پروتكل آميودارون :

جهت درمان آريتمي هاي بطني و فوق بطني كاربرد دارد . ابتدا 150 ميلي گرم معادل يك آمپول را بصورت وريدي آهسته تزريق شود . سپس 300 ميلي گرم آمپول آميودارون ( معادل 2 آمپول ) را با 100 سي سي سرم دكستروز 5% داخل ميكروست رقيق نموده و در مدت 6 ساعت اول بصورت mg/min 1 (20 قطره ) انفوزيون شود و در مدت 18 ساعت بعد بصورت mg/min 5/0 ( 10 قطره ) انفوزيون گردد .VI. پروتكل آدنوزين :

جهت درمان آريتمي هاي قلبي كاربرد دارد . آدنوزين منجر به آهسته شدن هدايت گره دهليزي - بطني شده و راههاي ورود امواج را در گره دهليزي - بطني مهار مي كند و آريتمي هاي فوق بطني را به ريتم سينوسي تبديل مي كند .ابتدا 6 ميلي گرم دارو را بصورت وريدي در طول 1 تا 3 ثانيه تزريق شود . در صورت عدم رفع آريتمي طي 1 الي 2 دقيقه 12 ميلي گرم ديگر سريع تزريق وريدي شود در صورت لزوم مقدار 12 ميلي گرم ديگر مجدد تزريق شود .

تذكرات :

تجويز مقدار بيش از 12 ميلي گرم توصيه نمي شود . نيمه عمر آدنوزين كمتر از 10 ثانيه است و توسط گلبولهاي قرمز تجزيه مي شود لذا بدنبال تزريق وريدي آدنوزين بلافاصله 20 سي سي سرم نرمال سالين از همان راه وريدي تزريق شود . در حساسيت مفرط به دارو و بلوك قلبي درجه 2 و 3 و سندرم سينوس بيمار منع مصرف دارد .VII. پروتكل ميلرينون :

جهت درمان كوتاه مدت نارسايي احتقاني قلب كاربرد دارد . ابتدا ugr/kg 50 بطور آهسته ظرف مدت 10 دقيقه وريدي تزريق شود . سپس ugr/kg 1-25/0 جهت بيمار انفوزيون شروع شود . 10 ميلي گرم آمپول ميلرينون را در 100 سي سي سرم نرمال سالين داخل ميكروست رقيق نموده و انفوزيون گردد . اين دارو ترومبو سيتوپني ايجاد نمي كند . طولاني اثر است و تقريبا 10 برابر آمرينون قدرت دارد .

تذكرات :

1- آمپول لازيكس بصورت وريدي درمسير تزريق وريدي ميلرينون بكار نرود لذا خط وريدي ديگر گرفته شود .

2- قبل از شروع درمان با ميلرينون ، كمبود پتاسيم خون بيمار بايد اصلاح گردد .

3- جهت انفوزيون وريدي ميلرينون از سرم نرمال سالين استفاده گردد .VIII. پروتكل دوپامين و دوبوتامين :

دوپامين در درمان شوك كارديوژنيك و براي افزايش برون ده قلبي و افزايش فشار خون و جريان ادرار و در موارد شديد و مقاوم نارسايي احتقاني قلب كاربرد دارد . دوپامين در مقادير كم (ugr/kg/min 1تا 2 ) موجب گشادي عروق مغز و كليه و مزانتر مي شود و برون ده ادراري را افزايش مي دهد . در مقادير (ugr/kg/min 2 تا 10 ) موجب افزايش برون ده قلبي مي شود . در مقادير بالاي (ugr/kg/min 10 ) موجب افزايش مقاومت محيطي و تنگ شدن عروق كليوي و مزانتر شده و فشار خون را بالا مي برد . دوبوتامين : در افزايش برون ده قلب به دنبال كاهش قدرت انقباضي قلب كاربرد دارد .

دارو را در 100 سي سي ميكروست رقيق نموده و با توجه به دستور پزشك معالج تعداد قطرات سرم را تنظيم مي كنيم .

مقدار داروي دستور داده شده × 100× 60× وزن بيمار

1000× مقدار كل داروي موجود

تعداد قطرات =IX. پروتکل پتاسیم

X. اگر K<3/5 گزارش گردد به صورت ذيل عمل مي نمائيم :

· دادن يک عدد قرص پتاسيم خوراکي (500 ميلي گرمي ) در سه نوبت 6- 2- 10

· توجه : K<3 به پزشک معالج اطلاع داده شود .

· کنترل K صبح روز بعد،به پزشک معالج در روزهاي عادي ودر ايام تعطيل به آنکال محترم جهت تصميم گيري اطلاع داده شود.XI. پروتكل هپارين :

دوز انفوزيون


دوز بلوس


مقدار PTT

افزايش مقدار هپارين بصورت u/kg/h 4


u/kg 30


زير 35

افزايش مقدار هپارين بصورت u/kg/h 2


u/kg 40


45-35

-


-


70-45

كاهش مقدار هپارين بصورت u/kg/h 2


-


90-70

انفوزيون هپارين متوقف و كاهش مقدار هپارين بصورت u/kg/h3


-


بالاي 90XII. پروتكل تزريق انسولين رگولار ( كريستال ) :واحد انسولين

قند خون بيمار

3


150 تا 200

5


200 تا 250

8


250 تا 300

10


300 تا 350

15


350 به بالا


برچسب ها : دفعات بازدید : 18
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1397/8/1 و در ساعت : 19:23 - نویسنده : departman-burn
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات وبلاگ
Copyright © 2011 by departman-burn.samenblog.com | designed by samenblog.com