به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تبلیغات

روش انجام ‏‎ ablation‎‏ ‏

روش انجام ‏ ablation‎ 

معمولاً بیمار در روز انجام عمل بستری شده و در صورت مناسب بودن جواب آزمایشات به ‏اتاق كت لب منتقل می شود. 6 ساعت ناشتا بودن كافی است و ناحیه كشاله ران قبل از عمل ‏اصلاح ‏(shave)‏ می شود. لازم است كه بیمار لیست تمام داروهای مصرفی خود را به ‏پزشك ارائه دهد. گاهاً برخی داروهای مصرفی از قبیل آتنوولول، متوپرولول، پروپرانولول، ‏وراپامیل و داروهای ضد آریتمی منجر به تداخل در بررسی مناسب الكتروفیزیولوژی می ‏شوند و حتماً باید قطع شده باشند. ‏ 

اطلاعات كامل از سرعت هدایت، وجود بلوك و عملكرد مناسب مسیرهای هدایتی به دست ‏آمده و وجود آریتمی مورد بررسی قرار می گیرد. در طی این عمل پالس های الكتریكی ‏كوچك به قلب وارد می شود كه ممكن است منجر به احساس طپش قلب در فرد شودپس ‏از ایجاد  آریتمی و یافتن کانون آن روش با استفاده از امواج رادیو فركانسی ‏(RF)‏ ناحیه ‏كوچكی از قلب كه كانون تولید آریتمی  می باشد از بین می رود. مدت زمان ابلیشن به طور ‏متوسط یك تا یك و نیم ساعت است اگرچه در برخی موارد مدت زمان طولانی تر قابل ‏انتظار است .‏ 

پس از پایان كار كاتترها از پای بیمار خارج شده و جهت كنترل خونریزی 5 دقیقه فشاردست ‏توسط پرستار بر روی نواحی كشاله ران انجام می شود. كیسه شن برروی پانسمان ها ‏قرارگرفته و بیمار به بخش منتقل می شود. بیمار تا 4 ساعت پس از پایان كار بی حركت بوده ‏و ریتم قلب كنترل می شود. حركت پا در طی این مدت با احتمال خونریزی همراه است ولی ‏پس از این مدت جایز است. روز بعد از عمل بیمار می تواند استحمام كرده و راه برود. پس از ‏ویزیت پزشك و صحبت در رابطه با اقدام های مورد نیاز بیمار قابل ترخیص می باشد.‏  

پس از انتقال به كت لب بیمار برروی تخت مجهز به دستگاه فلوروسكوپی(تصویربرداری با ‏اشعه ‏X‏ ) می خوابد. معمولا نیازی به بیهوشی عمومی نیست و پس از استریل كردن نواحی ‏كشاله ران در دو طرف و پوشاندن بدن با پارچه های استریل، این نواحی به صورت موضعی ‏بی حس می شوند. پزشك متخصص قلب(فوق تخصص الكتروفیزیولوژی)كاتترهای ‏مخصوص را از طریق سیاهرگهای بزرگ ناحیه كشاله ران( سیاهرگ و گاهاً سرخرگ ‏فمورال) وارد كرده و باراهنمایی از فلوروسكوپی این كاتترها را به سمت قلب هدایت كرده و ‏در نواحی مورد نظر(دهلیز، بطن، گره دهلیزی- بطنی ویا محل مسیرهای فرعی(قرار می دهد.‏ 

نوشته شده در تاریخ 1391/9/17 و در ساعت : 11:38 - نویسنده : departman-burn
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات وبلاگ
Copyright © 2011 by departman-burn.samenblog.com | designed by tagvim.samenblog.com