به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تبلیغات

ACS Challengeکیس ریپورت

ACS Challenge: UA, NSTEMI AND STEMI

خانم د-ک 65 ساله 5 ساعت قبل بعد از احساس ضعف، سبکی سر، تهوع و تنگی نفس در حالی که تلویزیون تماشا می کرد، به اورژانس مراجعه کرد. در ساعت آخر، علائم وی بدتر شده و دچار سنگینی و سوزش سر دل شده است. درد به وسط پشت وی منتشر شده و شدت 6 را از مقیاس 0 تا 10 به آن می دهد. او اظهار می کند که شب گذشته نیز علائم مشابهی را تجربه کرده است.

خانم د-ک سابقه دیابت نوع 2، آنژین صدری پایدار، هیپرتانسیون و دیس لیپیدمی دارد. او سیگار می کشد و مادرش در سن 63 سالگی بعلت MI فوت کرده است. داروهایی که در حال حاضر مصرف می کند شامل گلیبورید، آسپرین، هیدروکلروتیازید و نیتروگلیسرین زیر زبانی در هنگام درد می باشد. علائم حیاتی اولیه وی شامل:

BP=156/94; heart rate=72; respirations=22; SpO2=92%; T=98.2°F (36.8°C)

بر اساس پروتکل شما 4 لیتر در دقیقه اکسیژن از طریق کانول بینی تجویز می کنید، از بیمار رگ می گیرید و بیمار را به مانیتورینگ قلبی وصل می کنید. در عرض 10 دقیقه بعد از رسیدن بیمار به اورژانس، نوار قلبی 12 اشتقاقی می گیرید که نشاندهنده پائین افتادن قطعه ST به اندازه 1 میلی متر در لیدهای I، Avl، V5 وV6  می باشد. نمونه خونی برای CBC، شیمی خون، گروه خونی، BNP و بیومارکرهای قلبی (Creatine kinase, CK-MB, troponin I) از بیمار می گیرید. همچنین شما آسپرین، نیتروگلیسرین زیر زبانی، متوپرولول وریدی و انوکساپارین را بر اساس پروتکل بیمارستان محل کارتان به بیمار تجویز می کنید.

بعد از 5 دقیقه علائم حیاتی خانم د-ک به صورت زیر می باشد:

 BP=132/84; heart rate=64; respirations=20; SpO2=96%

بیمار درد خود را بعد از تجویز نیتروگلیسرین زیر زبانی و مرفین وریدی 4 بیان می کند. این مداخلات درد بیمار را بهبود نداد و شما نیتروگلیسرین وریدی را تجویز و بر اساس فشار خون بیمار و شدت درد بیمار تنظیم (تیتراژ) می کنید.

نتایج آزمایشات، نشاندهنده صعود متوسطی در سطح بیومارکرهای قلبی می باشد که مشخصه صدمه میوکارد است. با استفاده از مقیاس TIMI، ریسک فاکتور های بیمار را دسته بندی می کنید و بیمار در دسته پر خطر قرار می گیرد. شما طبق تجویز پزشک eptifibatide وریدی و clopidogrel خوراکی را تجویز کرده و بیمار را جهت انجام PCI اورژانسی، به بخش کاتتریزاسیون قلبی (CATLAB) آماده و منتقل می کنید.

در CATLAB، آنژیوگرافی نشاندهنده 80 درصد تنگی در شریان سیرکمفلکس چپ (LCX) می باشد. یک استنت آغشته به دارو بعد از انجام آنژیوپلاستی در شریان جایگذاری می شود و خانم د-ک جهت مراقبت دقیق در بخش ICU بستری می شود. 48 ساعت بعد، او بدون هیچگونه رخداد خطرناک قلبی به بخش تله متری منتقل می شود. 5 روز بعد او با داروهای آسپرین، کلوپیدوگرل، متوپرولول، انالاپریل و آترو واستاتین مرخص شد. برنامه نوتوانی قلبی وی شامل تعدیل رژیم غذایی کاهش وزن، کنترل سرسختانه کلسترول، فعالیت بدنی منظم و ترک سیگار می باشد.


نوشته شده در تاریخ 1391/8/24 و در ساعت : 02:13 - نویسنده : departman-burn
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات وبلاگ
Copyright © 2011 by departman-burn.samenblog.com | designed by tagvim.samenblog.com