به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تبلیغات

دانلود کتاب های پزشکی

    

 

 The_Handbook_of_Diagnostic_Tests,_3rd_Edition   


color_atlas_of_emergency_trauma(First_published_2011).part1

color_atlas_of_emergency_trauma(First_published_2011).part2

color_atlas_of_emergency_trauma(First_published_2011).part3

color_atlas_of_emergency_trauma(First_published_2011).part4 


Nursing_Abbreviation 

Nurs_Abbreviation.part01

Nurs_Abbreviation.part02

Nurs_Abbreviation.part03

Nurs_Abbreviation.part04

Nurs_Abbreviation.part05

Nurs_Abbreviation.part06

Nurs_Abbreviation.part07

Nurs_Abbreviation.part08

Nurs_Abbreviation.part09

Nurs_Abbreviation.part10

Nurs_Abbreviation.part11


Nursing_Spectrum_Drug_Handbook_2010__Fifth 

 

Nursing_Spectrum_Drug_Handbook_2010__Fifth_Edition 


book midical 

Harrisons,_18e_[2012].part01

Harrisons,_18e_[2012].part02

Harrisons,_18e_[2012].part03

Harrisons,_18e_[2012].part04

Harrisons,_18e_[2012].part05

Harrisons,_18e_[2012].part06

Harrisons,_18e_[2012].part07

Harrisons,_18e_[2012].part08

Harrisons,_18e_[2012].part09

Harrisons,_18e_[2012].part10 


Textbook_of_Critical_Care,_6th_Edition

Textbook_of_Critical_Care,_6th_Edition.part01

Textbook_of_Critical_Care,_6th_Edition.part02

Textbook_of_Critical_Care,_6th_Edition.part03

Textbook_of_Critical_Care,_6th_Edition.part04

Textbook_of_Critical_Care,_6th_Edition.part05

 

 

total_burn_care_3th.part01 

  total_burn_care_3th.part02

total_burn_care_3th.part03 

total_burn_care_3th.part04

total_burn_care_3th.part05

total_burn_care_3th.part06

total_burn_care_3th.part07

total_burn_care_3th.part08

total_burn_care_3th.part09 

 


  

First_aid_management_of_burns


 مراقبتهاي اورژانسي در كودكان دچار سوختگي متوسط تا شديد

 


دانلودکتاب EKG پایه

دانلود EKG  

  


  

دانلود EKG NOTES    


  

دانلود ECG_Diagnosis in Clinical Practice 2nd_Edtion  


دانلود Dale Dubin-Rapid Interpretation of EKG 


 

 

 

Rnotes_nursing 


 

Nursing_Excellence_for_Children_and_Families 


 

  

 NURSING_DIAGNOSES 


 

 

neonatal_intensive_care_Nursing 


 

 

Nursing_Care_of_the_Pediatric_Neurosurgery_Patient 

 

 

Clinical_Nursing_Skills.part1 

 Clinical_Nursing_Skills.part2 

 Clinical_Nursing_Skills.part3 

 Clinical_Nursing_Skills.part4 

  Clinical_Nursing_Skills.part5 


 

 

Neonatal_Emergencies__2010 


  

 

Cardiovascular_Critical_Care,_2010


 

 

 Cardiac_Rehabilitation_Pervention 


 

 

Complications.of.Regional.Anesthesia.2nd.ed.2007 


 

 

 

Ophthalmic_Microsurgical_Suturing_Techniques


نوشته شده در تاریخ 1391/12/5 و در ساعت : 11:45 - نویسنده : departman-burn
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات وبلاگ
Copyright © 2011 by departman-burn.samenblog.com | designed by tagvim.samenblog.com