به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تبلیغات

مراقبت هاي پرستاري در بخش مراقبتهاي ويژه ( ICU ) :

مراقبت هاي پرستاري در بخش مراقبتهاي ويژه ( ICU ) :

بعد از عمل جراحي به مدت 36-24 ساعت در بخش ويژه تحت مراقبتهاي لازم قرار مي‌گيريد. دربخش ICU ممكن است با دستگاه هاي خاصي روبرو شويد از قبيل دستگاه هاي اكسيژن، تهويه، مونيتور قلبي، چراغهاي چشمك زن و صداهاي خبر كننده که همگی بخشي از محيط مراقبت هاي بحراني هستند و هيچگونه نشانه اي از خطر به همراه ندارند.

هنگامي كه پس از جراحي به هوش مي آييد خود را در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان مي‌يابيد كه به احتمال زياد لوله‌اي در دهان شما قرار دارد و از صحبت كردن شما جلوگيري مي‌كند. اين لوله براي كمك به تنفس شماست و به دستگاه تنفس مصنوعي متصل است. شما اگر چه قادر به تكلم نيستيد اما پرستاران اطرافتان در كار خويش ورزيده اند و احتياجات شما را درمي‌يابند. لوله هاي درون رگي كه به بازوي شما متصلند مايعات و داروهاي لازم را وارد خون شما مي‌كنند. دستگاه تنفس مصنوعي به بيماران با تعداد و درصد مشخصي اكسيژن مي رساند در ICU وضعيت تنفس به طور كامل كنترل و دستگاه تنظيم مي‌گردد. معمولاٌ پس از چند ساعت بيماران از دستگاه جدا شده و خود قادر به تنفس خواهند بود و اين در شرايطي است كه بيماران به طور كامل به توصيه هاي پزشكي و پرستاري عمل کنند و با كادر درماني خود همكاري نمايند. پس از عمل جراحی ماشين تنفس مصنوعي مراقب تنفس شما خواهد بود و به شما این امكان را مي دهد كه استراحت کنید و تجديد قوا نمائيد. هرگاه شما بتوانيد بتنهايي و بدون كمك ماشين، تنفس كنيد اين لوله از دهان شما برداشته مي شود.

در ابتداي به هوش آمدن احتمالاٌ خود را گيج و خسته خواهيد يافت و در ناحيه قفسه سينه، گردن و پشت خود احساس ناراحتي خواهيد كرد. پرستاران اين بخش فعاليتهاي مختلف بدن شما را به طور مداوم زير نظر خواهند داشت. در ICU به جز لوله تنفسي، لوله‌هاي ديگري نيز به بدن شما متصل خواهند بود كه كمتر از لوله تنفسي موجب ناراحتي شما مي شوند و این لوله ها را معمولاٌ يك روز پس از عمل جراحي از بدنتان خارج مي‌كنند.

الف) لوله‌هاي تخليه هوا و مايعات كه در فضاي شكمي و در اطراف قلب كار گذاشته
شده اند و باعث مي شوند كه هوا و ترشحات كه پس از جراحي در اطراف قلب شما جمع شده اند از بدن خارج شوند.

ب) لوله تخلیه ادرار كه از طريق مجراي ادرار به مثانه شما متصل است و باعث خروج ادرار در يك كيسه مدرج مي شود.

آزمايشات خون بعد از جراحي بدقت ان

نوشته شده در تاریخ 1391/10/15 و در ساعت : 23:41 - نویسنده : departman-burn
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات وبلاگ
Copyright © 2011 by departman-burn.samenblog.com | designed by tagvim.samenblog.com