به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تبلیغات

استاندارد ترالی احیای بیمارستانها

 

استاندارد ترالی احیای بیمارستانها

 استاندارد الف 10

 در هر اورژانس و مركز فوريتهاي  پزشكي بايد يك ترالي اورژانس مجهر به داروها و تجهيزات مشروحه زير موجود باشد . بديهي است بعد از هر بار استفاده از ترالي تمام داروها و تجهيزات مصرف شده بايد جايگزين گردد و در زمان تحويل هر مطابق چك ليست به مسئول بعدي اورژانس تحويل داده شود . آماده بودن ترالي براي استفاده بايد خط  خوانا روي بر چسب نوشته و نصب گردد .

 

تعريف ترالي اورژانس :

ترالي اورژانس يك واحد متحرك ست كه براي هدف حياتي احياي قلبي ريوي طراحي شده است اين ترالي با تمام داروها و ملزومات مورد نياز تيم اورژانس در زمان احياي قلبي ريوي قبلا تجهيز گرديده است اين واحد متحرك در محلهاي استراتژيك بيمارستان يا اورژانس قرار گرفته و قادر است در زمان توقف عمل قلب و ريه به سرعت بر بالين بيمار آورده شده و توسط تيم اورژانس مورد استفاده قرار گيرد .

 اهدافي كه ترالي اورژانس بر اساس آنها طراحي و تجهيز گرديده است :

1-برقراري و حفظ راه هوائي

2-نگهداري و گردش خون در وضعيت اپتيموم

3-اصلاح و پيشگيري از اختلالات اسيد و باز و آب و الكترونيك

4-ارزيابي پاسخ بيمار به اقدامات احياي قلبي ريوي

5-آماده سازي بيمار جهت ارجاع به مركز مراقبتهاي ويژه

با توجه به شرايط بحراني زمان احياي قلبي و ريوي و همراهي استرس و اضطراب لازم است داروها و ملزومات ترالي اورژانس با ترتيبي خاص كه تمام پرسنل درماني قبلاً نسبت به آن آشنايي كافي داشته  باشند قرار داده شود .

مناسب است وسايلي كه معمولاً همزمان و با هدف واحد استفاده مي شوند در يك سيني يا جعبه قرارداده شده تا بات سرعت و سهولت و دقت مورد استفاده قرار گيرد .

 

 مشخصات فيزيكي ترالي اورژانس

 پهنا و عمق ترالي :‌عمق ترالي بات در نظر گرفتن مسير اطراف 80 سانتي متر و پهناي آن 80 تا 120 سانتي متر باشد .

 

تعداد طبقات : 

 4 كشو و يك قفسه به ترتيب از پائين به بالا به شرح زير :

يك كشو با ارتفاع 30 سانتي متر

يك كشو با ارتفاع 15 سانتي متر

دو كشو با ارتفاع هر يك 5/7 سانتي متر

نوشته شده در تاریخ 1391/8/29 و در ساعت : 11:18 - نویسنده : departman-burn
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات وبلاگ
Copyright © 2011 by departman-burn.samenblog.com | designed by tagvim.samenblog.com